24-часов запис на кръвното налягане
На пациента се прикрепя маншета за измерване на кръвното налягане. Апаратът измерва и запомня всички стойности на кръвното налягане, измервани в продължение на 24 часа. Измерванията през дневните часове са на всеки 30 минути, а през нощните - през един час. По този начин могат да се регистрират денонощните колебания в кръвното налягане, които не винаги пациентът усеща и успява да засече при проследяване у дома.