Заболявания на сърдечно-съдовата система
• Исхемична болест на сърцето
• Артериална хипертония
• Атеросклероза
• Сърдечна недостатъчност
• Ритъмни и проводни нарушения
• Заболявания на сърдечните клапи
• Възпалителни заболявания: ендокардит, миокардит, перикардит
• Кардиомиопатии