location-icon Как да стигнете до КАБИНЕТА? д-р Ралица Чавдарова: +359 887 78 98 60 д-р Димитър Рибов: +359 885 85 25 26
За д-р Рибов
Кратко CV на Д-р Димитър Рибов

Име: Д-р Димитър Рибов

Специалност: Клинична хематология, Вътрешни болести

Д-р Димитър Рибов е специалист клиничен хематолог и специалист по вътрешни болести в гр. Бургас. Извършва проследяване на пациенти с доброкачествени и злокачествени хематологични заболявания. Занимава се с диагностика и лечение на различни заболявания, свързани с кръвта, костния мозък и лимфната система - лимфоми и левкемии, миелоидни болести, тромбоцитопенични и коагулопатични състояния, анемии, хемоглобинопатии, болести на имунната система.

Образование:
Средното си образование е получил в Английска езикова гимназия „Гео Милев“-Бургас. Завършил е Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“–Варна през 2012г. Своите специалности по Вътрешни болести и Клинична хематология е придобил съответно през 2018г. и 2021г., а през 2023г. е защитил ОКС „Магистър“ по специалност „Здравен мениджмънт“.

Квалификации:
Придобитата от него квалификация със специалностите Вътрешни болести,  Клинична хематология и Здравен мениджмънт е допълнена  с професионална квалификация за извършване на високоспециализирани дейности по „Абдоминална ехография – първо ниво“ и „Абдоминална доплерова ехография – второ ниво“, както и с курс по „Основи на трансплантацията на стволови клетки“.

Биография:
Д-р Димитър Рибов е роден през 1987г. в гр. Бургас в семейство на лекари. Майка му е специалист по детски болести, а баща му е специалист по клинична хематология и вътршни болести.  Професионалният си стаж започва през 2012г. в отделението по Вътрешни болести на УМБАЛ-Бургас. Работил и е специализирал в Клиниката по Клинична хематология на УМБАЛ „Св.Марина“-Варна. От 2022г. е лекар-специалист по клинична хематология и вътрешни болести във Вътрешно отделение на УМБАЛ-Бургас, като от 2023г. е ВРИД началник на отделението. От 2022г. развива и своя самостоятелна практика като хематолог.
По време на стажа си в УМБАЛ „Св.Марина“-Варна е бил и хоноруван преподавател в учебен сектор „Хематология“ на Втора катедра по Вътрешни болести към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“–Варна, а от от 2022г. е асистент в Катедра предклинични и терапевтични дисциплини на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас.

Важна  информация:
Д-р Рибов работи с направления по НЗОК за прегледи по клинична хематология. В съответствие с възприетата практика, при извършване на прегледи да се представя предходната медицинска документация.