location-icon Как да стигнете до КАБИНЕТА? д-р Ралица Чавдарова: +359 887 78 98 60 д-р Димитър Рибов: +359 885 85 25 26
Сърдечно-съдови рискови фактори
• Липиден профил – висок холестерол, високи триглицериди в кръвта
• Повишено артериално налягане
• Тютюнопушене
• Захарен диабет
• Затлъстяване
• Пол – мъжете са с повишен сърдечно-съдов риск
• Злоупотреба с алкохол и др.