Сърдечно-съдови рискови фактори
• Липиден профил – висок холестерол, високи триглицериди в кръвта
• Повишено артериално налягане
• Тютюнопушене
• Захарен диабет
• Затлъстяване
• Пол – мъжете са с повишен сърдечно-съдов риск
• Злоупотреба с алкохол и др.