Коронарни артерии

Сърцето се кръвоснабдява благодарение на коронарните артерии. Две големи коронарни артерии се отделят от аортния корен близо до мястото, където се срещат аортата и лявата камера. Тези артерии и техните клонове снабдяват с кръв всички части на сърдечния мускул.Дясна коронарна артерия

Дясната коронарна артерия се разклонява на:

  • Дясна маргинална артерия
  • Задна десцендентна артерия

Дясната коронарна артерия кръвоснабдява:

  • Дясното предсърдие
  • Дясната камера
  • Долната част на двете камери и задната част на междупредсърдната преграда

Основната част на дясната коронарна артерия осигурява кръв за дясната сърдечна половина, която изпомпва кръвта към белите дробове. Останалата часто от дясната коронарна артерия  и нейния главен клон, задната десцендентна артерия, заедно с клоновете на циркумфлексната артерия, прекосява долната повърхност на сърцето и кръвоснабдява долната част на лявата камера и задната част на междупредсърдната преграда.

Ствол на лявата коронарна артерия

Стволът на лявата коронарна артерия се разделя на:

Циркумфлексна артерия
  • Лява предна десцендентна артерия

Лявата коронарна артерия кръвоснабдява:

  • Циркумфлексна артерия – доставя кръв за мускула на лявото предсърдие, латералната и задна част на лявата камера.
  •  Лява предна десцендентна артерия – кръвоснабдява предната и долна част на лявата камера и предната част на междупредсърдната преграда.

Какво е колатерално кръвообръщение?

Колатералното кръвообръщение е мрежа от фини кръвоносни съдове, които при нормални условия не са отворени. Когато някоя коронарна артерия се стесни до степен на намалена доставка на кръв към сърдечния мускул (коронарна болест), колатералните съдове могат да се уголемят и да станат активни. Това позволява на кръвта да заобиколи блокираната артерия и да премине към друга артерия или към стеснената артерия, но след мястото на стеснението, като така се запазва кръвоснабдяването на сърдечния мускул.