location-icon Как да стигнете до КАБИНЕТА? д-р Ралица Чавдарова: +359 887 78 98 60 д-р Димитър Рибов: +359 885 85 25 26
Как се придвижва кръвта в сърцето

Лявата и дясна сърдечна половина работят заедно
Дясна половина

Кръвта влиза в сърцето през две големи вени – горна и долна куха вена (вена кава) и така внасят бедната на кислород кръв, събрана от тялото, в дясното предсърдие.

Лява половина

Белодробните вени носят богата на кислород кръв от белите дробове към лявото предсърдие.

Съкращаване на предсърдията (предсърдна контракция)Дясна половина

Кръвта нахлува от дясното предсърдие към дясната камера през отворената трикуспидална клапа. Когато камерите са пълни с кръв, трикуспидалната клапа се затваря. Това предотвратява връщане на кръв в предсърдията по време на съкращаването на камерите.

Лява половина

Кръвта нахлува от лявото предсърдие в лявата камера през отворената митрална клапа. Когато камерите са пълни, митралната клапа се затваря. Това предотвратява връщане на кръв в предсърдията по време на съкращаването на камерите.

Съкращаване на камерите (камерна контракция)Дясна половина

Кръвта напуска сърцето през белодробната клапа (пулмонална клапа) и отива по белодробната артерия към белите бробове.

Лява половина

Кръвта напуска сърцето през аортната клапа, попада в аортата и оттам се разпространява по артериите към цялото тяло. Този модел се повтаря и така кръвта циркулира непрекъснато към сърцето, белите дробове и тялото.

Как кръвта се придвижва през белите дробове?

След като кръвта премине през белодробната клапа, тя навлиза в белите дробове. Това се нарича белодробно кръвообръщение. От белодробната клапа, кръвта попада в белодробната артерия и оттам – в тънки капилярни съдове в целия бял дроб Тук кислородът преминава от малките алвеоли, през стените на калпилярите, в кръвта. В същото време въглеродният двуокис, отпаден продукт от обмяната на веществата, преминава от кръвта в алвеолите и напуска тялото чрез издишването. След като кръвта е пречистена и обогатена на кислород, тя се връща обратно към лявото предсърдие чрез белодробните вени.