location-icon Как да стигнете до КАБИНЕТА? д-р Ралица Чавдарова: +359 887 78 98 60 д-р Димитър Рибов: +359 885 85 25 26
Разположение на сърцето и как е устроено

Сърцето е разположено в т.нар. средно средостение на гръдния кош, върху сухожилния център на диафрагмата. Две трети от сърцето се намират вляво,  а една трета -  вдясно от срединната равнина. Формата на сърцето наподобява конус или пирамида със заоблен връх и широка основа. Надлъжната ос между основата и върха на сърцето е около 12 см, напречният му размер в най-широката част е 8-9 см, а предно-задният размер 6-7 см.   


Сърцето е съставено от четири кухини – две предсърдия и две камери: Ляво предсърдие, дясно предсърдие, лява камера и дясна камера. Между двете предсърдия е разположена междупредсърдна преграда, а междъ двете камери – междукамерна преграда.

Сърцето има четири клапи: митрална, трикуспидална, аортна и пулмонална.

Митралната клапа е разположена между лявото предсърдие и лявата камера. Тя има две платна. При отварянето си тя пропуска кръвта от лявото предсърдие към лявата камера.

Трикуспидалната клапа е разположена между дясното предсърдие и дясната камера. Тя има три платна. При отварянето си тя пропуска кръвта от дясното предсърдие към дясната камера.

Аортната клапа е разположена на изхода на лявата камера. Тя има три платна. При отварянето си тя пропуска кръвта от лявата камера към аортата, а оттам – към цялото тяло.

Пулмоналната клапа е разположена на изхода на дясната камера. Тя има три платна. При отварянето си тя пропуска кръвта от дясната камера към белодробната артерия, която от своя страна кръвоснабдява белите дробове. 


Сърдечната стена е изградена от три слоя:

- ендокард, постилащ вътрешността на кухината му;

- миокард, осъществяващ съкращаването на сърцето и изпомпването на кръвта;

- перикард, който обвива отвън сърцето.

Голяма част от предната повърхност на сърцето е покрита и от плеврата на белите дробове, като покрито само от перикард остава малко триъгълно поле, където сърцето влиза чрез перикарда в директен контакт с гръдната кост и хрущялите на четвъртото, петото и шестото ребро. Задната непокрита от белите дробове част на сърцето лежи върху хранопровода и аортата.